۸۰ هزار دانشجوی پزشکی در سال ۹۸ وام دریافت کردند

۸۰ هزار دانشجوی پزشکی در سال ۹۸ وام دریافت کردند

[ad_1] به گزارش روز سه شنبه معاونت فرهنگی -دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهروز رحیمی اظهار داشت: مجموعه صندوق رفاه دانشجویان با حفظ شاکله‌های استقلال خود در کنار حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت معنا پیدا می‌کند و نباید گمان کرد که این صندوق به دلیل داشتن هیأت امنا و ساختار مالی مستقل نباید …

ادامه مطلب۸۰ هزار دانشجوی پزشکی در سال ۹۸ وام دریافت کردند