دولت دوازدهم پیشگام همکاری با مجلس یازدهم

دولت دوازدهم پیشگام همکاری با مجلس یازدهم

[ad_1] اظهارات انتقادی برخی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم درباره عملکرد دولت و تفاوت‌های سیاسی و جناحی نمایندگان دوره جدید قوه مقننه حکایت از رابطه و نحوه تعامل متفاوت قوه مقننه و قوه مجریه در یک سال پیش رو دارد. دولت برای بهبود این رابطه در آستانه آغاز به کار مجلس دست دوستی دراز و …

ادامه مطلبدولت دوازدهم پیشگام همکاری با مجلس یازدهم