بازگشت فلامینگوها به سواحل دریاچه ارومیه

بازگشت فلامینگوها به سواحل دریاچه ارومیه

[ad_1] حمید پیغامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا، تعداد تقریبی فلامینگوها را در محدوده دریاچه ارومیه و ساحل قبادلو حدود ٢٠ هزار  قطعه تخمین زد و افزود: فلامینگوی دریاچه ارومیه از گونه بزرگ جثه، موسوم به «p.roseus» است که در جزایر ٩ گانه دریاچه ارومیه، تخمگذاری و جوجه آوری نموده و در زمستان به زیستگاه …

ادامه مطلببازگشت فلامینگوها به سواحل دریاچه ارومیه