اعتماد امام خمینی(ره) به جوانان، درسی برای همه ادوار

اعتماد امام خمینی(ره) به جوانان، درسی برای همه ادوار

[ad_1] ‏‏جوان با ظرفیت و توانایی‌هایش همواره برخوردار از ویژگی‌هایی چون عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی، عدالت‌خواهی، حقیقت‌یابی و ایثار و فداکاری است، این استعدادهای نهفته، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در وجود جوانان بهترین زمینه برای ایجاد تغییر و تحول به شمار می‌رود. همین سرمایه غنی و احساسات پاک و انرژی جوانان …

ادامه مطلباعتماد امام خمینی(ره) به جوانان، درسی برای همه ادوار