سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران tagged posts

سهم دستگاه‌های مختلف از بودجه ۶ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریالی استان یزد مشخص شد

سهم دستگاه‌های مختلف از بودجه ۶ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریالی استان یزد مشخص شد

[ad_1]

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد میزان اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مشمول نظام بودجه هزینه‌ای استانی را بیش از ۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال ذکر کرد که در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
محمدرضا نبی افزود: با متمرکز شدن اعتبار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تعداد دستگاه‌های مشمول بودجه استانی از ۲۴ به ۲۳ دستگاه کاهش یافته است...

Read More