امور بهداشتی دام با طرح «بهداشتیار» به عشایر واگذار می شود

امور بهداشتی دام با طرح «بهداشتیار» به عشایر واگذار می شود

[ad_1] «علی صفر ماکنعلی» روز پنجشنبه در بازدید از عشایر استان های مرکزی، تهران، قم و قزوین که در منطقه یعقوب حصاری شهرستان زرندیه ساکن هستند، اظهار داشت:‌ در این طرح که از سوی معاونت آموزشی و ترویج وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شود، قرار است افرادی از میان عشایر شناسایی و کارت حرفه ای بهداشت پس از گذراندن دوره …

ادامه مطلبامور بهداشتی دام با طرح «بهداشتیار» به عشایر واگذار می شود