خرید کتاب دانشگاهی با ارسال رایگان tagged posts

خرید کتاب دانشگاهی

اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان خرید کتاب دانشگاهی همچنین مراسم تقدیر و تقدیر از کتابداران و کارکنان حوزه کتاب و کتابخوانی ، برگزاری جلسات مجازی کتابخوانی در اسکایروم ، برپایی نمایشگاه مجازی کتاب در صفحات اینستاگرام کتابخانه های عمومی را برگزار کرد. ، ارائه کتابخانه های عمومی و خدمات آنها به صورت فیلم ، گرافیک و … و بازتاب در کانال ها و گروه های محبوب ، تبلیغات محیطی و فضای کتابخانه های عمومی ، برگزاری جلسات محافل ادبی در اسکایروم و سیستم عامل های زنده اینستاگرام ، انجام یک مسابقه الکترونیکی (سلیمان) از وصیت نامه سیاسی الهی شهید حاج قاسم سلیمانی در چهار شکل جلسات کتابخوانی در صفحات عمومی اینستاگرام کتابخانه های استانی خرید کتاب دانشگاهی، انتشار بروشورهای الکترونیکی ارائه کتابخانه های عمومی و کانال های دسترسی استانی...

Read More