برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی

برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی

[ad_1] به گزارش روز شنبه بانک مرکزی، این بانک در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدفگذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد خود و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانک‌ها را در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم آورده است. بر اساس …

ادامه مطلببرقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی