شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رتبه نخست کشور را کسب کرد

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رتبه نخست کشور را کسب کرد

[ad_1] به گزارش روز یکشنبه استانداری خراسان رضوی، ارزیابی عملکرد شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها بر اساس شاخص‌های مورد توافق وزارت کشور با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفته است. در گزارش عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ بررسی عملکرد استان‌ها نشان می‌دهد خراسان رضوی در …

ادامه مطلبشورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رتبه نخست کشور را کسب کرد