هفت کشته در روز دو برخورد وسیله نقلیه در شرق دشت

کیه نیکلسون شب| آخرین اخبار خبرنگار

کیه نیکلسون را پوشش می دهد اخبار برای دنور پست. او آغاز شده در این پست و در سال 1986 در ساختمان قدیمی در تاریخ 15 و خیابان های کالیفرنیا. نیکلسون است تحت پوشش انواع بیت از جمله حومه, دادگاه, جرم و به طور کلی انتساب.