دنور مدارس برای آغاز گفتگو در مورد نقش پلیس در مدارس

یک سال پس از دنور تاریخی معلم اعتصاب چه اعتصاب انجام?

اکنون یک سال پس از دنور اولین معلم اعتصاب در یک ربع قرن بسیاری از مربیان می گویند که اعتصاب یک گام در مسیر درست برای یک منطقه طولانی برای انتقاد از خود بالا و سنگین اجرایی و پیچیده سیستم پرداخت. معلمان تماشا فعالیت خود burgeon به تغییر — نوع تغییر که اثرات حساب های بانکی و القا حسن نیت در میان همکاران و جامعه است.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.net