شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رتبه نخست کشور را کسب کرد

[ad_1]

به گزارش روز یکشنبه استانداری خراسان رضوی، ارزیابی عملکرد شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها بر اساس شاخص‌های مورد توافق وزارت کشور با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفته است.

در گزارش عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ بررسی عملکرد استان‌ها نشان می‌دهد خراسان رضوی در کنار پنج استان اصفهان، البرز، بوشهر، تهران و خوزستان در خصوص شاخص تعداد و رسمیت جلسات از امتیاز بالاتری برخوردار است.
بنا بر این گزارش از نظر میزان حضور استاندار و طرح موضوعات اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار و اقدامات کارشناسی نیز خراسان رضوی به همراه استان‌های مرکزی و خوزستان بیشترین امتیاز را کسب کرده است.
از سوی دیگر در ارتباط با استقرار سامانه‌های نظرخواهی و دستور جلساتی که مرجع طرح آن تشکل‌های اقتصادی است خراسان رضوی، تهران و خوزستان از بالاترین امتیاز برخوردار هستند.
ارایه مستندات به دبیرخانه مرکزی شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر ارتباطات و مکاتبات، شاخص دیگری است که خراسان رضوی، تهران، خوزستان و کرمان در صدر آن قرار گرفته‌اند.
 

[ad_2]

Source link