سخنان روحانی در رونمایی از طرح های پیشران اقتصاد دیجیتال

سخنان روحانی در رونمایی از طرح های پیشران اقتصاد دیجیتال

[ad_1]

رییس جمهوری روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از طرح های پیشران اقتصاد دیجیتال به صورت ویدئوکنفرانس گفت: اقتصاد سنتی در جهان و کشور در حال تغییر و تحول به اقتصاد دیجیتال است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>