زیرنویس هایی در رابطه فرنگی بودن فیلم

ترجمه تجربه فیلم : فیلمسازان , نویسندگان و هنرمندان عنصرها فیلم را کشف می نمایند که منجر می شود شم کنیم ( در خارج و در به عبارتی زمان ( هستیم .
مورد های خرید
التماس مجوزها
مرور
یک اثر بزرگ از زیرنویسها , پباده سازی گرافیکی ( شی ها هنری ( و صورت غیرمعمول سینماسکو کتاب است .

جرالد پیاری The Boston Phoenix
منابع
منابع خواننده
فصل مثال
بررسی اجمالی
مولف ( ها )
حمد
خلاصه
ترجمه تجربه فیلم : فیلمسازان , نویسندگان و هنرمندان موادتشکیل دهنده فیلم را کشف می نمایند که منجر می شود حس کنیم ( در خارج و در به عبارتی زمان ( هستیم .

( هر فیلم یک فیلم فرنگی است ( , Atom Egoyan و Ian Balfour در معرفی خویش به زیرنویس ها می‌گویند . براین اساس , چه طور می توان تجربه فیلم را ترجمه کرد – که , همانگونه که اگویان می گوید , مارا به ( هم‌زمان شم بیرون و درونی ( تبدیل می کند؟ سی و دو یار این موسسه بی سابقه با زیرنویس تحت عنوان نقطه عزیمت خویش , ترجمه , بیگانگی و دیگری بودن در فرهنگ وتمدن فیلم را در حیث می‌گیرند . مباحث آن ها از مکانیک و زیبایی شناسی زیرنویسها گرفته تا برخورد زنون هراسی به ترجمه به زیرنویسها تحت عنوان استعاره ای برای مسافت و صمیمیت فیلم است . مقالات , مذاکره ها و تصاویر مشتمل بر همیاری راسل بنكس و اتم Egoyan است كه از نقل عهد و پیمان های کتاب داستان بنك شیرین آخرت تحت عنوان زیرنویس تبلیغاتی از فیلم كتاب Egoyan استعمال می كند . سه بررسی اول فیلم به وسیله خورخه لوئیس بورخس ; گفتمان ای با کلر دنیس , فیلمساز , در رابطه صحنه ای در فیلمش آدینه شب که نباید زیرنویس می‌شد . و قرائت اریک کازدین از زیرنویس های روان در خبر نامه های CNN بعد از 9/11 تحت عنوان نمایشی از حقیقت های تازه جهانی . یک سری مولف با ترجمه تجربه فرهنگی برای مخاطبان میان المللی , از جمله فردریک جیمسون در سینمای بالکان , جان موویت در زمینه‌ی مورخ مجموعه ( فیلمهای فرنگی ( در جوایز اسکار , و روبی ریچ در بازاریابی فیلم های فرنگی و لهجه های فرنگی آنان رمز و فعالیت دارا‌هستند . وی می نویسد : ( به نوعی , می‌خواهم تامل کنم کشتن اشخاص هنگام شنیدن صدای آن ها طاقت فرسا خیس است . ( و اسلاووی ژیژک ( نگاه فرنگی ( ( که در فیلم های هیچکاک , لینچ و بقیه افراد به چشم می‌خورد ) را تصور غلطی می نماید که بیش تر از حد به چشم میخورد . پباده سازی شده بوسیله Egoyan و طراح گرافیک چیره جایزه گیلبرت لی , این کتاب دربرگیرنده اکثری از تصاویر رنگی و روستا پروژه چهره ای بوسیله هنرمندان و فیلمسازان است . صفحه ها افقی می‌باشند و کاغذ فیلم را نشان می دهند . آنان از نسبت تصویر افقی سینمایی 1 . 66 : 1 به کارگیری می نمایند . زیرنویس ها خیر فقط یک منش تازه برای تاءمل کردن راجع به فیلم بلکه یک شیء پباده سازی مخصوص به ما میدهد . زیرنویس ها بوسیله انتشارات MIT Press و Alphabet City Media ( جان ناختل , کارگردان ) منتشر می شود . زیرنویس ها به وسیله جزء یاری های مالی شورای هنری کانادا با تیتر The Henry N . R . بنیاد جکمن , و شورای هنرهای تورنتو و شورای هنر انتاریو .

منبع : http://mojosub.com/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>