دمپر هوا ی گردِ پروانه ای

ضروری به ذکر است بعضا از مدلهای موتور دمپر هانیول کلیدی یک سری نقشه دیاگرام است، به طور نمونه مدل LKs160 دارای ۱۶ دسته دیاگرام سیمکشی است و شما میتوانید این ۱۶ دیاگرام را در دمپر نتورک هوا یخچال فریزر الکترواستیل کجاست ادامه ببینید. دمپر موتور می بایست نیروی اضطراری برای چرخش و جابجایی دمپر را داشته باشد همینطور همین جابه جایی باید اساسی توجه بالایی انجام شود. در همین حالت، دمپر به طور معمول بوسیله نیروی فنر گشوده و به وسیله نیرو موتور بسته شود. ۲ بادامک نارنجی: این بادامک میزان گشوده بودن دمپر هوا در وضعیت شعله قلیل یا مرحله نخستین را مشخص و معلوم میکند زاویه آن می بایست میان ۵ تا ۶۰ مرتبه باشد. ۴ بادامک قرمز: این بادامک مقدار گشوده بودن دمپر هوا در موقعیت شعله بسیار یا روزگار تخلیه را تنظیم می کند و زاویه صحیح آن ۴۰ تا ۹۰ مرتبه است. ۱ بادامک آبی: این بادامک مقدار بسته بودن دمپر را در وضعیت خاموش مشعل مشخص و معلوم می‌نماید و مقدار آن بایستی فی مابین ۰ تا ۵ رتبه باشد. اما در مشعلهای دو مرحلهای و مدولار برای اینکه مقدار گرمای ایجاد شده تغییر و تحول کند نیاز هست مقدار سوخت ارتقا یابد و حیاتی ارتقا سوخترسانی به جهت این‌که احتراق تام و صحیح انجام شود بایستی هم زمان اصلی تغییر و تحول میزان سوخت میزان هوارسانی به مشعل تغییر و تحول کند همین تغییر‌و تحول مقدار هوادهی به وسیله دمپر هوا انجام می‌شود و برای اینکه این روند اتوماتیک و سوای دخالت اپراتور انجام شود به یک موتور اساسی توجه بالا نیاز داریم که از کنترلر مشعل دستور بگیرد و دمپر مشعل را به مقدار نیاز باز و بسته کند و هم‌زمان فیدبکهایی به سمت کنترلر بدهد. مورد قضیه حائز دارای در ایجاد همین گونه دمپر این میباشد که به عامل همین که پره ها دارای فشار هوای هواکش فعال می‌شوند فرآورده پره ها می بایست از ورق آلومینیوم رشته رشته مهم ضخامتبین ۵/۰ الی ۱ میلیمتر باشد تا وزن پره ها اثر منفی بر کاربرد دمپر نداشته باشد. دمپر موتور ها مهم دیاگرام سیم کشی مختلفی ساخته می شوند بنابر همین اهمیت هست که در انتخاب آنان به دسته دیاگرام توجه شود. زمان گزینش دمپرها باید به طراحی پرهها و زوایای خمش آن ها دقت کرد چرا که اساسی تغییر و تحول دسته پرهها جهت هوادهی و همچنین جنجال جریان قابل تغییر است.