باد فتق چیست؟

فتق وقتی روی می دهد که یکی از اندامهای درونی بدن از دربین بافت یا این که عضلهی نگهدارندهاش بیرون آید. ماساژ شکمی در اطراف بخش فوقانی حفرهی شکم یاری می کند تا از درد ناشی از باد فتق رها شوید. در بعضا از نوزادان از همان ابتدای ولادت اطراف ناف و خود ناف پررنگ بوده که همین حالت به مروز روزگار و تا یک سالگی خویش به خود و به مرور بهبود یافته و برجستگی به باطن برمیگردد. باد فتق اختلالی است که به طور معمول در افراد بالای ۵۰ سال صورت میدهد و در واقع به تیتر فرورفتگی بخش کوچکی از معده به داخل حفرهی قفسهی سینه از طرز دهانهی دیافراگم (هیاتوس) تعریف میشود. این گونه فتق در اشخاصی که بیش از 50 سال دارند، رایج خیس است. اصولا فتق های کشاله ران در کسانی که عضله‌ها شکمی شلی دارا‌هستند اکثر دیده می شود. بهترین نحوه درمانی برای آن، جراحی است؛ به واسطه جراحی میتوان برآمدگی به وجود آمده را به جای خویش برگرداند و ضعف دیواره شکم را برطرف کرد.البته همین عمل وقتی انجام می شود که فتق کشاله ران منجر درد و دلایل شدید و جدی شده باشد. به طور کلی معالجه بادفتق کار جراحی هست و اساسا هر درمان ای غیر از انجام کار جراحی موقتی بوده و بیماری را تماما معالجه نمیکند. ماساژ به غیر از یاری به کمتر ناراحتی و درد ناشی از فتق، به تقویت عضلات شکم امداد می کند، و به این عامل یک عدد از بهترین رویه حل های خانگی به جهت باد فتق است. چنانچه دچار یا مستعد فتق شکم هستید، می بایست از غذاهای تند و اسیدی و غذاهایی که هضمشان طاقت فرسا می باشد اجتناب کنید. درصورتیکه فرد بار سنگینی از زمین بردارد و اجبار و فشار متعددی به تن خویش وارد کند، از بلندی بر روی دو پا بپرد، وسیلهای سنگین را هل دهد و یا دوچندان فریاد بزند، به بیماری فتق در گیر میشود. فتق دماغی یا سربرال: فتقهای داخلی ثانویه به استدلال پرورش تومورها که فورامن اکسیپیتال (فتق لوزهای) یا شکاف تخم مرغی رخ را اشغال میکند. رژیم غذایی در زندگی ما نقش زیاد مهمی ایفا می کند و به همین برهان میباشد که می گویند: “شما به عبارتی چیزی هستید که می خورید”. آساناهای یوگا به استدلال تاثیری که روی سلامتی و زندگی تندرست دارند، زیاد گزینه حمایت قرار گرفته اند. همین گیاه دارویی به ادله خاصیت ضد التهابی که دارد، شناخته شده است. عیب این جداره ها به دلایلی که گفته شد باعث ميشود که این احشاء شکمی به عامل فشار باطن شکمی خارج شده و به وسیله پوست بر روی آن پوشیده و خود را به شکل عده ظاهر کنند. ژل بی رنگ موجود در باطن برگ را بیرون بیاورید. بازوهای تان را بالا بیاورید و نفس های کوتاه و سریع بکشید. بر بر روی انگشتان پا بایستید و به سمت بالا بدن تان را کش بدهید. فشاری تولید نمایید و انگشتان دست تان را به سمت تحت حرکت دهید. شاوآسانا یا این که حرکت جسد برای سالمی عمومی عالی است، و به آرام کردن جاری و متانت یاری می کند. شاوآسانا یا این که حرکت جسد به جهت تن درستی عمومی عالی است، و به آرام نمودن اعصاب و وقار امداد میکند. ماساژ شکمی در اطراف بخش فوقانی حفره ی شکم یاری می کند تا از درد ناشی از باد فتق رها شوید. در مردان سونوگرافی برای ارزیابی فتقهای کشاله ران و یا این که فتق بیضه است. هر دو نوع از باد فتق به طور شبیه میتوانند به عنوان برآمدگی در حیطه کشاله ران ظواهر شوند. در جراحی باز که ممکن است اهمیت بی حسی موضعی و یا این که بیهوشی عمومی انجام شود، جراح یک برش در منطقه کشاله ران تولید مینماید و بافت بیرون زده را به شکم برمیگرداند. زیرا به جای برش شکم از طرز ترک کردن چند حوزه‌ یگانه جراحی انجام ایا باد فتق خطرناک است میشود. درد در حین استراحت یا این که در اکنون انجام فعالیتهای خاصی مانند دویدن ممکن می باشد ایجاد شود که در ادامه در همین رابطه کلام خوا هیم کرد. باد فتق نیز همان تعریفی را داراست که برای فتق بیان کردیم؛ به دنبال ضعیف شدن لایههای عضلانی شکمی، محتویات قسمتهایی نظیر روده یا بافتهای چربی که از غشای باریک خود خارج میشوند. اغلب، بر ای ترمیم فتق می قدرت تا پس از وضع حمل طاقت کرد. بیشتر فتق ها را می قدرت به باطن حفرۀ شکمی برگرداند.با وجود همین اگر نتوان فتق را حیاتی فشار به باطن حفرۀ شکمی برگرداند،ممکن میباشد تبدیل به یک طناب مرده از بافت روده گردد.اگر بدون درمان رها شود،این بخش از روده بعلت نبود خونرسانی خواهد مرد.تقریباً همۀ فتق ها به جراحی نیاز دارند،ترجیحاً قبل از همین که دلایل شکل دهد ،تا قسمت فتق یافته روده به جایش برگردانده شده و ماهیچه‌ها ضعیف دیوارۀ شکم ترمیم شوند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد بخش اعظم در مورد تصاویر باد فتق لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.